Biển phòng ban 45k

Cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ!

Quý khách đặt hàng xin liên hệ:

Điện thoại: 0966 605 607 (Call, Zalo, iMessage)

Email: adv.daiviet@gmail.com

bien-ten-phongphongban
 

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các mẫu biển phòng ban phổ biến hay dùng hiện nay:

1. Biển phòng ban giá rẻ chất liệu mica dán đề can:
KT 13x30cm, giá: 90k/ 1 cái
Số lượng > 200 cái: giá 45k/ 1 cái

z22733003864428db5e6c72b64a468d002d69779af3b40z227329886537168346ee1c44acafcfa92d65b65093459z3080152102626b1d2819ede78578a8459f57eeae5f90fz30329404683367eea9f65c7d926e793a0aae06c535711z3080150918640bfb09c1d1c571d4defc206b54dfba362z30801520486445450dc70607521ba461e294bc53dae4az303294047253730e52f4071d5ac5593d9e76ba6fc055dz2273306531405929a481159aed991c93f716d99e4dab3z6323834924359f2ddf9b3f4774e8e45911dca0228528z195680916506704d468a47743aa8cc5ce73fdcfc77d70z3080150906341aa4fb67d049ee9f1e6e1ad7e37ebd011

2. Biển phòng ban giá rẻ chất liệu nhôm nhựa giả inox

KT 13x30cm, giá:
 100k/ 1 cái (giá tốt khi làm nhiều)


qz299264966501176fd38a9ac1f77490b9daa5158c5ea41z3032940507054d1fbf787d07989052e6c37f7e1b5df01z30801475134875e15730be332a3e3254a2423d19c749bz32275237610482268a78040d198f2a02ce2f7aeaa68bbz31306300832007f6706985592c01428a4c477a154e1a8z2273298884810082991725f26efe20bc9fee9909eb88fz2273298879458abbbeada778f8d45e2ec2b974e42f61az2273308492234b5e5016f3b29cd96665160e1d50dcd1fbien-so-phong-khach-sanz6323792566519ff16ac8afeb9f61a63789e0b2a264bez1956018601936af7d7192ac30ef88668c365383b5e0d8z1231849702707f581b6f32e5f9e96ad19098612a506fez123184969271577af1557b5228c849654c8685b2690dfz1231774860973a745e2a6e618b765541d607a14bf9dbe 3. Biển phòng ban giá rẻ chất liệu mica in chìm


KT 13x30cm, g
iá: 150k/ 1 cái (làm nhiều giá tốt)z329147869613367315aadbb128d4543524afc8c570d3bz32914786873912d3a798da2886b8eb896088bf568aad5z3291478686578c0c1b725b23ed50c4ce750652895a3d5z313062919219897e2e0fa6306777b2313c9d5c44d3772z3261800800147f3062793d035b60c35fec4639859ba3ez3130629163742d9284e0c025a76c3563c1316f4195198z3261800738620d9884548673073f643885cb4f98589dfz326180073510341e8e4a5d034b733f0d8f399a0bb0f10z3261800724693821469b60b1938c8407f88ee2b6499e1z30801511620568e2cdd6fd74c87aef723d9bd29c55197z227330224583940310ff3830b53f609da43d915a2bc22z632391696228c0e53a381ca553d97ca64d8bac6777a1z123184968611823bcf6469503daf9b3dd5534fa1eab14z1231849686633d99a0ae93b6d6c8243045c2ec74b49b6


4. Biển phòng ban chất liệu inox

KT 13x30cm, giá: 250k/ 1 cái (làm nhiều giá tốt)


z3032939495197e4ca36635dc781cfc3b5f7490ffdbcb4z1968945465181d01061414eb242fe41d7477fa930598cz227330655602673247479a58a1083143fc5f8dea6ee1dz2273306561204e8e0aa52e49a7fea6ff5a43bc852ee73z2273306564866a6d1e275c012a3abf21842ef048141eaz632372176299ac046a1aa69d7251da4450fc2de02134z1231849705149a328aec7ed714380c9a4b91ccb32da59
bien-phong-ban-bang-dong
 


Trân trọng & cảm ơn!

 

Biển quảng cáo

Biển quảng cáo

Liên hệ

icon_phone_right
(Call, Zalo, iMessage)
phone
0966 605 607
email
adv.daiviet@gmail.com
skyper
adv.daiviet